Besplatno savetovanje

Ako želite da se prijavite za besplatno savetovanje u vezi sa Sentis testiranja, kliknite ovde.

Pročitajte još

 
 
 

Metodologija

Zašto izabrati test SENTIS?

Test SENTIS se zasniva na najmodernijoj tehnologiji sekvenciranja sledeće generacije (engl. Next Generation Sequencing, NGS), uz pomoć koje je moguće analizirati sve gene odgovorne za pojavu naslednog oblika karcinoma dojke, odnosno jajnika. Za testiranje je potrebno jednostavno uzimanje uzorka pljuvačke, iz koje možemo s velikom preciznošću otkriti postojanje mutacija koje povećavaju rizik za pojavu naslednog oblika karcinoma dojke i karcinoma jajnika. Tokom analize, kvalitet uzorka se u postupku sekvenciranja  proverava nekoliko puta, a svaka uočena mutacija se svaki put ponovo potvrđuje drugim molekularnim metodima (Sangerovo sekvenciranje, qPCR). Analiza se odvija u laboratoriji akreditovanoj u skladu sa standardom ISO 15189:2012 što obezbeđuje integritet svakog rezultata.

 

Test SENTIS bio je potvrđen na osnovu slepe kliničke studije koja je obuhvatala više od 1000 uzoraka. Sve varijacije gena bile su utvrđene s preciznošću većom od 99%. Test SENTIS otkriva: tačkaste mutacije, manje delecije, insercije i duplikacije DNK, kao i delecije, insercije i duplikacije egzona. U slučaju uočene mutacije, test će otkriti i lokaciju te mutacije, da li je ta mutacija heterozigotna, odnosno homozigotna i kakva vrsta mutacije je otkrivena. Kvalifikovan medicinski stručnjak proverava svaki rezultat pre izdavanja.

 

NGS sekvenator BGISEQ 500, uz pomoć kojeg je analizirana DNK.

Postupak laboratorijske analize

1. Izolovanje DNK iz uzorka pljuvačke

Prvi korak u laboratoriji nakon prijema uzorka Vaše pljuvačke jeste izolovanje DNK.

 

2. Priprema biblioteke

Sledi priprema biblioteke množenjem željenih fragmenata.


3. Sekvenciranje

Svi egzoni (kodirajuće regije) izabranih gena sekvenciraju se masovnim paralelnim sekvenciranjem.


4. Bioinformatička analiza i potvrda postojanja mutacija

U slučaju odstupanja u poređenju s referentnim genima, ta odstupanja se potvrđuju Sangerovim sekvenciranjem ili metodom qPCR.

 

5. Analiza mutacija i tumačenje

Otkrivene mutacije se u skladu sa Smernicama ACMG (engl. American College of Medical Genetics and Genomics) svrstavaju u različite klase u smislu pojave karcinoma. Klasifikacija obuhvata pet klasa: patogene, verovatno patogene, varijante nepoznatog značaja, verovatno benigne i benigne mutacije. Nakon klasifikacije svih mutacija, sledi tumačenje rezultata.

 

Ograničenja testa Sentis

Uz pomoć testa SENTIS ne može se otkriti sledeće:

  • mutacije u (nekodirajućim) regijama;
  • neke varijacije u broju kopija (engl. copy number variations; CNVs) kao što su npr. veći fragmenti heterozigotnog gena;
  • posebne mutacije kao što su npr. dinamičke mutacije;
  • veće strukturalne promene (delecija, duplikacija, inverzija);
  • veće heterozigotne insercije.


Zbog regija s niskom kompleksnošću i visokim stepenom ponavljanja, ne možemo pokriti sve egzone u potpunosti.

 

U jako retkim slučajevima može se dogoditi da je neophodno ponovno uzimanje uzorka. Razlozi za to su sledeći:

  • oštećenje ili slab kvalitet uzorka (degradiran DNK),
  • tehničke komplikacije tokom analize.