Besplatno savetovanje

Ako želite da se prijavite za besplatno savetovanje u vezi sa Sentis testiranja, kliknite ovde.

Pročitajte još

 
 
 

Najčešće postavljena pitanja:

 
1. Dobila sam pozitivan rezultat nakon testiranja uz pomoć SENTIS Basic, odnosno SENTIS Standard. Da li bi više članova moje porodice trebalo da bude testirano?

Od oca i majke nasleđujemo po jedan zapis za svaki gen. Ukoliko postoji mutacija koja uzrokuje oboljenje, kao njihovi potomci postoji 50% verovatnoća da nasledimo tu mutaciju. Ukoliko test Sentis pokaže postojanje te mutacije kod nas, opravdano je i da članovi naše porodice budu testirani, jer postoji velika verovatnoća da mutacija postoji i kod nekog od njih.

 
2. Da li mogu da se testiram uz pomoć SENTIS Basic ili SENTIS Standard testa iako niko u mojoj porodici nije oboleo od karcinoma dojke ili karcinoma jajnika?

Na osnovu najnovijih naučnih studija, do 50% nosilaca mutacije u genima BRCA1 i BRCA2 koja uzrokuje oboljenje nema nijednog direktnog srodnika obolelog od karcinoma dojke ili jajnika. Postoji više razloga za to:

 • mutacija je bila nasleđena po muškoj liniji,
 • mala porodica,
 • zbog srećnih okolnosti, nijedna sestra ili tetka po očevoj liniji nije nasledila porodičnu mutaciju.

Nosioci mutacije u porodicama bez prisutnog karcinoma dojke ili jajnika, podjednako su izloženi visokom riziku od pomenute vrste karcinoma kao i članovi porodica kod kojih je pojava karcinoma česta.

 
3. Test SENTIS Standard pored gena povezanih sa povećanim rizikom od nastanka karcinoma dojke ili jajnika, testira i gene povezane sa povećanim rizikom za razvoj drugih naslednih oblika karcinoma. Da li test obuhvata celokupan set gena s povećanim rizikom za razvoj naslednih oblika karcinoma?

Uz pomoć testa SENTIS Standard analizira se ukupno 21 gen za koje je na osnovu naučnih studija utvrđeno da potencijalno utiču na pojavu karcinoma dojke i jajnika. Ti geni mogu da utiču i na ostale oblike naslednog karcinoma, ali se još uvek ne zna tačno koje i u kolikoj meri, budući da je to još uvek predmet istraživanja.

 
4. Rezultati testa SENTIS su pozitivni. Da li to znači da imam karcinom?

Pozitivan rezultat testa Sentis znači da je kod Vas otkrivena mutacija koja uzrokuje oboljenje u nekom od testiranih gena, što može da rezultira pojavom karcinoma dojke ili jajnika. Na osnovu objavljenih studija, Vi imate do 80% veći rizik za razvoj karcinoma dojke i do 40% veći rizik za razvoj karcinoma jajnika u poređenju s opštom populacijom. Dakle, pozitivan rezultat testa Sentis ne znači da imate karcinom, nego da kod Vas postoji veća verovatnoća da će se razviti. U slučaju pozitivnog rezultata na testu Sentis, na raspolaganju Vam je savetovanje sa kliničkim genetičarom, koji će Vam dati uputstva za preduzimanje daljih koraka. Više pojedinosti o mogućim smernicama možete naći ovde.

 
5. Rezultati testa SENTIS su negativni. Šta to znači?

U slučaju da se nakon testiranja uz pomoć testa SENTIS ne utvrdi postojanje mutaciju koja uzrokuje oboljenje, to znači da je rizik od pojave naslednog karcinoma dojke, odnosno jajnika kod Vas jako mali. To ne znači da nema rizika za bilo koji drugi oblik karcinoma. Naime, oko 10% slučajeva karcinoma nastane zbog nasleđenih genetskih predispozicija, dok je ostalih 90% izazvano spoljašnjim faktorima (način života, ishrana itd.). Negativan rezultat testa Sentis, dakle, ne znači da ne postoji rizik za razvoj karcinoma, nego da je rizik manji u poređenju sa populacijom s prisutnom mutacijom koja uzrokuje oboljenje.

 
6. Na koje simptome moram obratiti pažnju u slučaju pozitivnih rezultata testa SENTIS?

Simptomi na koje morate obratiti pažnju su:

 • čvorić u dojkama ili ispod pazuha,
 • ranica na dojci,
 • deformisana/uvučena koža ili bradavica,
 • ekcem bradavice,
 • iscedak iz bradavice koji ostavlja tragove na odeći,
 • asimetrični čvorići koji su prisutni i nakon menstruacije,
 • apsces,
 • cista koja se stalno vraća,
 • stalan bol u dojkama.

Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, javite se što pre svom lekaru i zatražite dalje preglede.

 
7. Da li pozitivan rezultat testa SENTIS znači povećan rizik od nekog drugog karcinoma, osim od karcinoma dojke i jajnika?

Ako se testom SENTIS Standard utvrdi postojanje mutacije koja uzrokuje oboljenje u nekom od ispitivanih gena, to može značiti povećan rizik od pojave neke od ostalih vrsta karcinoma (na debelom crevu, pankreasu, želucu…), pored rizika od pojave karcinoma dojke ili jajnika. Pregled testiranih gena, njihovih funkcija i vrsta karcinoma koji su povezani sa njima, možete naći ovde.

U slučaju da se utvrdi postojanje mutacije, na raspolaganju Vam je savetovanje s kliničkim genetičarom, u okviru kojeg ćete dobiti savete o preduzimanju daljih koraka (prevencija, dodatna testiranja itd.).

 

 

 
8. Da li ima smisla raditi test Sentis više puta?

Ne. Uz pomoć testa Sentis testiramo mutacije koje su prisutne u svakoj ćeliji našeg tela (tzv. mutacije germinalne linije). One se ne menjaju tokom života. Moguće je da ukoliko dođe do pojave karcinoma u ćelijama karcinoma budu prisutne dodatne mutacije, koje se pomoću testa Sentis ne mogu utvrditi.

 
9. Da li faktori kao što su godine starosti, hrana, težina, mesečni ciklus utiču na uzimanje uzorka i samim tim na rezultate testa?

Navedeni faktori ne utiču na uzimanje uzorka. Kod uzimanja uzorka potrebno je da pola sata pre toga ne jedete, ne pijete, ne pušite ili ne žvaćete žvakaću gumu. Postupak uzimanja uzorka detaljno je opisan u uputstvu koje je priloženo u svakom kompletu za testiranje.

 
10. Na koji način se štite podaci o ličnosti?

U kompaniji poslujemo u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti koja nas obavezuje da pažljivo postupamo sa Vašim ličnim podacima.

 
11. Koje su moguće komplikacije analize?

U retkim slučajevima potrebno je ponoviti uzimanje uzorka jer je izolovana DNK iz pljuvačke previše oštećena. Mogući razlozi za to su tehnički problemi tokom transporta, nepravilno uzimanje uzorka ili upotreba hemoterapije.  U tom smislu, potrebno je precizno pratiti uputstvo za uzimanje uzorka, koje je priloženo u kompletu.