Besplatno savetovanje

Ako želite da se prijavite za besplatno savetovanje u vezi sa Sentis testiranja, kliknite ovde.

Pročitajte još

 
 
 

BGI

Kompanija BGI, osnovana 1999. godine s vizijom da se upotrebe najnovija saznanja u genetici u korist čovečanstva, trenutno je najveća organizacija iz oblasti genomike na svetu.

BGI pod jednim krovom udružuje privatne, neprofitne, istraživačke institute i komercijalnu ponudu širokog asortimana usluga, povezanu sa Sekvenciranjem sledeće generacije. Zajedno sa svojim ograncima, BGI America i BGI Europe, uspostavila je partnerske odnose i saradnju s vodećim akademskim i državnim istraživačkim institucijama, kao i s kompanijama iz oblasti biotehnologije i farmacije u cilju obezbeđivanja podrške širokom spektru zdravstvenih, poljoprivrednih, ekoloških i sličnih delatnosti.

Uz pomoć kombinacije ekonomičnih genomskih platformi visokih performansi s mogućnošću prikupljanja i čuvanja velikog broja uzoraka, detaljnom bioinformatskom analizom i osnovnom posvećenošću obrazovanju, BGI želi da obezbedi da nauke „-omika“ i tehnologije rade u korist svih.

Za više informacija o kompaniji BGI posetite internet stranicu www.bgi.com.