Besplatno savetovanje

Ako želite da se prijavite za besplatno savetovanje u vezi sa Sentis testiranja, kliknite ovde.

Pročitajte još

 
 
 

Uradila sam test, šta sad?

U slučaju otkrivene mutacije koja uzrokuje oboljenje:

U slučaju otkrivene mutacije koja uzrokuje oboljenje, imate na raspolaganju genetsko savetovanje, koje uzima u obzir Vaše trenutno zdravstveno stanje, zdravstveno stanje Vaše porodice i na osnovu toga dobijate mišljenje. Preporučuje se ponovno savetovanje s Vašim izabranim lekarom radiologom/onkologom, odnosno ginekologom, s kojim ćete proučiti sve mogućnosti koje imate kako biste što više smanjili rizik za razvoj karcinoma. Mogućnosti smanjenja rizika su:

 

Češći skrining pregledi:

Preporučuje se samopregled dojki od 18. godine dalje (između 7. do 14. dana menstrualnog ciklusa) i redovni klinički pregled dojki na svakih šest meseci od 25. godine života nadalje.

U starosnoj dobi od 25. do 29. godine preporučuje se godišnji pregled dojki MR snimanjem s kontrastom (između 7. i 14. dana menstrualnog ciklusa) – u slučaju da je karcinom bio dijagnostikovan pre 30. godine, moguće je početi s pregledima i pre 25. godine.

U starosnoj dobi od 30. do 75. godine radi se godišnja mamografija, odnosno tomosinteza (prema mišljenju radiologa) i godišnji pregled MR snimanjem s kontrastom.

Za osobe starije od 75. godine se na individualnoj osnovi odlučuje u vezi sa skrining pregledima.

 

Profilaktička operacija

Pacijentkinja ima mogućnost da se podvrgne preventivnoj mastektomiji sa ili bez rekonstrukcije (u zavisnosti od savetovanja s lekarom iz multidisciplinarnog tima za onkološko savetovanje).

U slučaju povećanog rizika od pojave karcinoma jajnika, pacijentkinji je omogućeno da joj se nakon završenog perioda rađanja odstrane jajnici i jajovodi, odnosno u zavisnosti od porodičnog stabla i tipa mutacije (nakon savetovanja s lekarom iz multidisciplinarnog tima za onkološko genetsko savetovanje).

 

Druge preporuke o kojima možete da se posavetujte sa svojim lekarom:

Preporučeno je polugodišnje određivanje tumor markera CA 125 (između 1. do 10. dana menstrualnog ciklusa) sa početkom između 30. i 35. godine, odnosno 5 do 10 godina pre nego što je najmlađa osoba u porodici obolela, dok je u isto vreme preporučen i polugodišnji ginekološki pregled s transvaginalnim ultrazvukom.

 

 

 * Taj opis nije polazna tačka za bilo kakve kliničke intervencije. O daljim koracima se, u svakom slučaju, posavetujte s ličnim lekarom.

 

Kako postupati u slučaju da mutacija koja uzrokuje oboljenje nije bila otkrivena?

U slučaju da mutacija koja uzrokuje oboljenje nije bila otkrivena, to ne znači da se kod Vas ne može razviti karcinom, ali rizik je znatno manji. U tom slučaju, svakoj ženi od 50. do 69. godine preporučuju se redovni mesečni samopregledi dojki (između 7. do 14. dana menstrualnog ciklusa) i skrining mamografija svake dve godine.

 

Dragocena informacija za rodbinu

Muškarci imaju potpuno jednaku verovatnoću da prenesu mutaciju sa povećanim rizikom za oboljenje od karcinoma na svoju decu kao i žene. Potomak dobija jednu kopiju gena od majke i jednu od oca, dakle, postoji 50% verovatnoća da dete poseduje defektan gen. U slučaju da je kod jednog od članova porodice prisutna mutacija koja uzrokuje oboljenje, to je korisna informacija za druge članove porodice, koji takođe mogu da se testiraju i uključe u skrining programe.